Villkor

Nedan finner ni våra generella försäljnings- & leveransvillkor.

Vid frågor kontakta oss gärna!

FÖRSÄLJNINGS- & LEVERANSVILLKOR


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Vår prislista upptar ej samtliga våra produkter och varianter. Vid önskemål om specialtillverkning i andra storlekar, färger etc. kontakta oss. Vid order, ange alltid artikelnummer och kulör. Alla mått anges i millimeter. Order lagd med mått angivet på annat sätt kommer att levereras enligt ovan. Det åligger kund/beställare att kontrollera så att produkter, utförande, storlek och antal på orderbekräftelse överensstämmer med lagd order. Produkter som tillverkats i enlighet med bekräftad order anses som korrekt tillverkade och återköps ej. Alla produktpriser är angivna Brutto, exkl.moms.


FÄRGBYTESKOSTNAD

Kulör T1, T38, T101, T102, T103, T4, T9 samt T36 erhålls utan extra kostnad. Övriga standardkulörer mot färgbyteskostnad Netto 560:- exkl. moms per order. För kundspecifik kulör, begär offert.


MÄRKESPACKNING

För att minimera emballage och tid för paketering samt för att undvika skrymmande frakter levereras alla varor med ett godsmärke/order. Önskas märkespackning för att särskilja kollin (med exempelvis rumsnummer eller våningsplan) lämnas pris på begäran. Vi skriver däremot gärna kostnadsfritt flera märken i följesedelns specifikation.


BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodatum med 18 %. På angivna priser tillkommer mervärdesskatt.


LEVERANSVILLKOR

Varor levereras fritt fabrik (EXW). En uppskattad fraktkostnad kan lämnas vid förfrågan.


EMBALLAGE

Pallar, kragar, skärmkartonger och masonit debiteras. Övrigt emballage kostnadsfritt.


MOTTAGNINGSKONTROLL

Mottagningskontroll ska ske i samband med mottagandet. Kontrollera att antalet kolli stämmer. Emballageskador ska alltid anmälas direkt på fraktsedeln och kvitteras av chaufför.


TRANSPORTSKADA

Om skada på godset har inträffat under transport anmäls detta till fraktbolaget/transportören inom 7 dagar. Skador anmälda efter denna tid godtages och ersätts ej. OBS! Avemballera och kontrollera alltid godset inom 7 dagar!


RETUR AV PRODUKT

Retur av produkt kan ej göras utan överenskommelse. Specialtillverkade, ej lagerförda produkter kan inte returneras och återköps därför ej. Kontakta oss därför alltid innan. Godkänd retur krediteras med 80 % av varuvärdet. Frakter krediteras ej. I undantagsfall behöver vi debitera en hanteringskostnad. Detta upplyser vi er om när ni kontaktar oss.


LEVERANSTIDPUNKT

Leveranstidpunkten angiven på ordererkännande är leveransvecka från fabrik om inget annat anges. OBS! Lagervaror, nu max 5 dagars leveranstid! 


GARANTIER

Vid normalt bruk lämnar Hyllteknik livstidsgaranti för fel i konstruktion, material och tillverkning på samtliga ståldetaljer och 2 års garanti på produkter i trä, laminat och melamin. Transportskador kan inte åberopas under garanti. Där specialtillverkning sker mot ritningsunderlag från kund/ beställare står Hyllteknik ej ansvarig för konstruktionsbrister.


RESERVATIONER

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar. Angivna specifikationer kan utan föregående, varning eller meddelande ändras. Kontakta oss för närmare information.